V roce 2020 získala firma HAJICEK, s. r. o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. DOT/53/03/001748/2020). Podpora byla mířena na účast firmy HAJICEK, s. r. o. na projekt Vývoj aplikace platformy iOS pro podporu pohybu v přírodě se zaměřením na myslivce a hobby záchranáře v ČR za účelem zvýšení bezpečnosti a zefektivnění činností. Očekávaným výstupem je mobilní aplikace pro iOS. Projekt Vývoj mobilní aplikace platformy iOS pro podporu pohybu v přírodě se zaměřením an myslivce a hobby záchranáře spolufinancován Evropskou unií.